• The Event Boutique

Acte necesare pentru Căsătoria Civilă în Cluj-Napoca


De ce acte este nevoie pentru căsătoria civilă în Cluj-Napoca?

Dacă doriți să încheiați căsătoria civilă în municipiul Cluj-Napoca trebuie să aveți la îndemână următoarele acte atunci când depuneți dosarele de căsătorie:

 1. Declarația de căsătorie. Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți. În declarația de căsătorie, trebuie să dovediți că nu există nici o piedică legală la căsătorie. În plus, în declarația de căsătorie este specificat faptul că sunteți conștienți de starea sănătății voastre, regimul matrimonial ales (comunitate legală, separație de bunuri sau comunitate convențională) și trebuie să treceți numele de familie pe care îl veți purta în timpul căsătoriei.

 2. Actele de identitate, în original și copie. Aveți nevoie de buletinul de identitate sau cartea de identitate în original, însoțite de o xerocopie, care trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declarației de căsătorie cât și la încheierea căsătoriei.

 3. Certificatele de naștere în original și copie. Aveti nevoie de certificatele de naștere în original însoțite de câte o xerocopie. Cetățenii străini care nu sunt născuți în România, trebuie să dețină certificate de naștere în original, apostilate cu Apostila Convenției de la Haga, însoțite de traducerea legalizată.

 4. Certificatele medicale prenupțiale. Acestea se obțin de la medicul de familie pe baza analizelor (difera in functie de medic, dar deobicei constau in analize pentru boli venerice, pneumonie, examen psihologic) și sunt valabile 14 zile de la data emiterii, timp în care trebuie încheiată căsătoria. Acestea trebuie să poarte mențiunea expresă „se poate căsători” sau "nu se poate căsători" (e foarte important ca exprimarea să fie cu exact aceste cuvinte). Pentru emiterea lor va fi nevoie de un timbru fiscal cu o sumă modică pe care o va preciza medicul.

ALTE ACTE:

 • Dacă este cazul, trebuie să prezentați actul desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare, astfel aveți nevoie de: sentința de divorț, definitivă și irevocabilă sau, după caz, certificatul de deces al fostului soț în original și xerocopie precum și certificatul de căsătorie anterior.

 • Cerere de aprobare a încheierii căsătoriei înainte de a se împlini termenul de 10 zile de la data înregistrarii declarației de căsătorie, dacă starea de sănătate a unuia dintre soți impune aceasta, anexându-se documente justificative.

 • Cerere de aprobare pentru oficierea căsătoriei după expirarea termenului de 10 zile, pentru situații temeinic justificate, dar fără depașirea termenului de valabilitate ( de 14 zile) a certificatelor medicale privind starea sănătății.

 • Cerere pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, numai dacă din motive temeinice unul dintre soți se afla în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav nedeplasabil – cu dovada medicală).

PENTRU CETĂȚENII STRĂINI LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA:

 • Actele de identitate în original și o xerocopie

 • Certificat medical prenupțial eliberat de o autoritate sanitară din România

 • În cazul unei căsătorii anterioare, documentele care să ateste desfacerea sau încetarea acesteia, în original, apostilat și însoțite de traducere legalizată

 • Dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin, îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România

 • Cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, pot prezenta documente eliberate de autoritățile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)

 • Pentru apatrizi, legea națională este legea statului în care își au domiciliul sau reședința.

 • Daca viitorul soț, cetățean străin, nu este cunoscător al limbii române, oficierea căsătoriei se va face obligatoriu în prezența unui traducător autorizat

 • Cetățenii germani, pe lângă dovada eliberată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte și un certificat de capacitate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreuna cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de un notar public din România.

IMPORTANT:

 • Puteți programa data căsătoriei civile și utilizând Internetul. Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români

 • După programarea online, depunerea dosarelor trebuie să se facă cu exact 9 zile înainte de oficierea căsătoriei, astfel căsătoria se va desfășura în a 10-a zi de la depunerea dosarelor

 • Puteți programa online data căsătoriei civile aici www.e-primariaclujnapoca.ro/casatorii

 • Trebuie să vă prezentați ambii soți împreună în vederea înregistrării declarației de căsătorie, cu actele menționate mai sus. Căsătoria se poate încheia în a 10-a zi de la data depunerii declarației de căsătorie (se socotește atât ziua depunerii dosarului cât și ziua oficierii căsătoriei)

 • Este necesar ca cel putin unul din viitorii soți să aibă domiciliul sau reședința în municipiul Cluj-Napoca

 • Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani

 • Cu privire la nume, soții au posibilitatea: să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie, să ia amândoi numele unuia dintre soți sau să poarte numele lor reunite

 • Dosarele se pot depune Luni, Marți, Miercuri 8:30 - 16:00, Joi 8:30 - 17:00 și Vineri 8:30 - 14:00 la adresa strada Moților, numărul 5, Compartimentul căsătorii, sala 7, ghișeu 7

 • Pentru alte informații puteți suna la numărul de telefon 0264/596030, int. 3021

 • Nu se fac programări telefonice

 • Căsătoriile se oficiază în zilele de Miercuri, Joi, Vineri între orele 12:00 – 14:00, sâmbăta între orele 9:00-15:00, iar duminica între orele 9:00-14:00.

 • Ceremonia durează în jur de 10 minute, timp în care ofițerul de stare civilă citește mirilor din Codul civil și le oferă sfaturi. La sfârțit se semnează registrul (cu numele noi) și se taie colțul cărții de identitate celor care îți schimbă numele. Cartea de identitate trebuie să fie preschimbată în termen de 15 zile.

 • Nu se achită taxe de căsătorie sau taxe foto-video

 • La oficierea căsătoriei este obligatorie prezența a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate

 • Este foarte important să aveți la dumneavoastră și actele în original

 • Tratarea cu superficialitate sau indiferență față de informațiile oferite de ofițerul de stare civilă, ori de aplicația electronică cu privire la programarea căsătoriilor, va avea drept consecință neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

Aici e un model aporximativ cu cum va arăta Declarația de Căsătorie
 

Ar putea să vă intereseze și articolul despre Regimul Matrimonial


#nunta #acte

1,298 views0 comments

Recent Posts

See All